top of page
Tidsrapportering - topp.jpg

Tidsrapportering

I noen bransjer er det praktisk med registrering av når ansatte kommer og går. I andre bransjer er dette pålagt.

 

I vår tidsrapportering kan den ansatte logge inn og ut på kassapunktet, via mobil, nettbrett eller pc.

Tidsrapportering

Vår tidsrapportering er en forenklet løsning som ivaretar enkelte bransjers lovpålagte krav om registrering i en personalliste ref Bokføringslovens § 3a - Krav til å føre personallister.

Tidsrapportering

Ved kontroll fra skattemyndighetene kan rapport enkelt hentes ut fra systemet om hvem som er på jobb og deres registrerte identitet.


Løsningen kan bygges ut for mer avansert statistikk og for visning på skjerm om hvem som er tilstede på jobb eller ikke.

bottom of page