top of page
Kiosk og dagligvare - topp.jpg

Logg inn

Feil brukernavn eller passord

Siste endringer i Frontline Systems

 • 08.01.24 Webshop - Integrasjon mot Woocommerce

 • 05.01.24 Kasse - Rettet mindre feil i utskrift til kjøkkenskriver

 • 12.12.23 Web - Lag til mulighet for å endre utløpsdato for gavekort for butikk

 • 07.12.23 Kasse - Endret utseende for innlogging med PIN

 • 04.12.23 Kasse - Lagt til bedre rollesystem for administrasjon av rettigheter

 • 28.11.23 Kasse - Mulighet for "dark mode" på kundeskjerm

 • 21.11.23 Kasse/Web - Utvidet mulighet for verifisering ved fakturering av ordre

 • 18.11.23 Kiosk - Lagt til flere muligheter for endring i design

 • 04.10.23 Web - Nye skjermbilder for kjøkkenskjerm

 • 05.09.23 Web - Lagt til mulighet for å kopiere config fra en kasse til en annen

 • 31.08.23 F-Order - Lagt til mulighet for egen produktbeskrivelse av varer i F-Order

 • 04.08.23 Web - Utvidet datafelt i funksjon for "pricer"

 • 02.08.23 Web - Lagt til ytterligere felt i import/eksport-fil

 • 02.08.23 Kasse - Faset ut annuleringsknapp som standard på nye oppsett

 • 01.08.23 Web - Lagt til forbedring i navigering på kjedemodul

 • 01.08.23 Web - Lagt til ytterligere forbedringer for design av touch-oppsettet til kassen

 • 31.07.23 Web - Utført justeringer på print av etiketter 3x8

 • 13.07.23 Web - Oppdatert CSV-eksport til å støtte prisnivå

 • 12.07.23 F-Order - Lagt til støtte for utsending av epost mottak av ny produksjonsordre

 • 12.07.23 Web - Forenklet funksjon for å endre flere knapper samtidig i touch-oppsett

 • 29.06.23 Kiosk - Lagt til støtte for faktura som betalingsmiddel

 • 27.06.23 Web - Forenklet innlegging av kontoinformasjon for regnskapsintegrasjon og lagt til påkrevde felt

 • 26.06.23  Kasse - Lagt til mulighet for å vise dekningsbidrag og og dekningsgrad i kassabildet.

 • 21.06.23 F-Order - Kunde kan nå fjerne/legge til kolonner i visningen til produksjonsskjerm

 • 21.06.23 F-Order - Støtte for å midlertidig lukke et bord for flere bestillinger

 • 21.06.23 Kasse - Ved betaling av bestillinger mottatt via F-Order med betalingsmåte faktura, følger nå handelsnotat med til fakturamodul

 • 21.06.23 Kasse - Ny config for om bruker skal ha tilgang til informasjon/justering av kontantbeholdning

 • 05.06.23 Kasse - Forbedret visning for mindre skjermer

 • 05.06.23 Hardware - Støtte for ny FEC maskin og reverse open/close på kassaskuffer

 • 05.06.23 Kasse - BUG utbedret feil i situasjoner ved bruk av F-ticket og kasse med to skjermer

 • 24.05.23 Kasse - Knappene i kasse støtter nå også valg av kunde, ekstra produkter og produktkommentarer

 • 15.05.23 Web - Endret noen rapporter som ikke støttet forskyvd døgn

 • 01.05.23 Kasse - Lagt til configmulighet for å taste inn et bordnummer direkte ved valg av bord

 • 01.05.23 Kasse - Lagt til mulighet for å sette navn eller merknad på en plassering ved parkering av en ordre på bord

 • 25.04.23 Web - Samlet all informasjon relatert til regnskapsintegrasjon på en plass

 • 25.04.23 Lager - I logistikkmodulen er det lagt til ny vareforbruksrapport

 • 19.04.23 Web - Lagt til støtte for eksport av data til Power BI - Azure blob storage og Azure datalake Gen 1/2

 • 16.03.23 Web - Ved oppsett av knapper husker systemet sist brukte farge og skriftstørrelse

 • 14.03.23 Web - Oppdatert CSV-eksport til å støtte prisnivå

 • 03.03.23 F-Order - Admin kan gi kunde tillatelse til å legge ordrer på vegne av kunde

 • 03.03.23 F-Order - Ved pålogging med QR-kode med forhåndsvalgt bord er det lagt til mulighet for å sende ordrebekreftelse til oppgitt epostadresse

 • 01.03.23 Kasse - Utført flere mindre forbedringer og synlighet for betaling med Vipps

 • 26.02.23 Kasse - Lagt til mulighet for å flytte handlekurv og inforskjerm til høyre side og mulighet for å justere på størrelse på dette panelet

 • 20.02.23 Lager - Flere mindre oppdateringer i lagermodulen

 • 16.02.23 Web - Forbedret visning i kalkyle ved oppdatering av pris

 • 16.02.23 Web - Forbedret behandling av varer ved design av touch. Drag & drop

 • 16.02.23 Web - Utvidet søkefunksjon for varer

 • 16.02.23 Web - Lagt til mulighet for å sette standard MVA på nye varer

 • 16.02.23 F-Order - Ved sletting av en vare kan dette nå gjøres pr kategori

 • 14.02.23 Kasse - Utbedret visningsbilde for kvitering for skjerm nr 2

 • 14.02.23 Lager - Lagt til støtte for kjeder

 • 23.02.23 Web - Varebestilling har fått funksjon for bestillingsforslag

 • 23.02.23 Faktura - Gjennomført tilpassniger for EHF ver. 3

 • 09.02.23 Kasse - Lagt til ny funksjonalitet for Nets Cloud integrasjon for mobile terminaler

 • 08.02.23 Kasse - Lagt til støtte for Vipps på selvbetjente kassapunkt

 • 17.01.23 Kasse - Støtte for avspilling av lyd ved betaling med integrert kortterminal eller lagring av handel

 • 10.01.23 Web - Lagt til ny funksjonalitet for opretting av brukere på kjedekonto

 • 06.01.23 F-Order - Mulighet for å endre intervall for hente/leveringstid i checkout

 • 04.01.23 Kasse - Byttelapp støtter nå uvalgte varer i en handel

 • 21.12.22 Kasse - Lagt til valg om det ønskes strekkode gavekort

 • 21.12.22 Kasse - Forbedret integrasjon for F-ticket

 • 21.12.22 Kasse - Utbedret mindre utfordringer som kan oppstå ved oppstart av kassen

 • 21.12.22 Kasse - Mulighet for varsel dersom det ikke er kjørt Z-rapport på kasse

 • 21.12.22 Kasse - Mulighet for å vise totalsum for alle parkerte handler

 • 21.12.22 Kasse - Config for å hindre utskrift av varer som ikke er merket med kjøkkenskriver

 • 21.12.22 Kasse - Lagt til config for at kun admin kan åpne aktie bord eller sette bord som inaktiv

 • 21.12.22 Kasse - Knapper i kasse kan nå linke til URL

 • 19.12.22 Kasse - Lagt til mulighet for sette utløpstid og fritekst på byttelapper på web

 • 13.12.22 Web - Opprettet mulighet for å navngi en varetelling

 • 08.12.22 Kasse - Ny rapport - Vareforbruksrapport - skrver ut totalt forbruk av alle varer siden sist Z-rapport.

 • 08.12.22 Kasse - Ny config for å definere jvilet varenummer som skal aktivere servicehonorar-funksjon

 • 07.12.22 Kasse - Mulighet for å klone touchoppsett

 • 01.12.22 F-Order Forbedring i produksjonsordreoversikt. Lagt til sorteringsfilter på leveringsdato og mulighet for å endre leveringstidspunkt på ordrer som ikke er betalt. I tillegg noen mindre endringer

 • 30.11.22 Regnskap - Mindre forbedringer i flere regnskapsintegrasjoner

 • 23.11.22 Web - Forbedring i kobling mot Power BI

 • 22.11.22 Kasse - I selvbetjent kasse er det lagt til mulighet for om kunde selv kan velge kvittering eller ikke, ved integrert betalingsmidel.

 • 01.11.22 Kasse - Config for å tvinge valg av bord før valg av varer

 • 01.11.22 Kasse - Mindre endringer i visning i kundesøk på kasse

 • 31.10.22 F-Order - Config for å printe ekstra kopi av produksjonsbong i kasse

 • 31.10.22 Kasse - Configvalg for å tvinge valg av bord

 • 27.10.22 Kasse - Configvalg for å slå av automatisk kvittering ved betaling av integrert kundekort

 • 27.10.22 Kasse - Forbedret sync mot server etter innlegging av backup

 • 26.10.22 Kasse - Lagt til configvalg med at det er kun admin som kan åpne/stenge bord

 • 26.10.22 Kasse - Endring i håndtering av interne gavekort. Er nå gyldig ut resten av døgnet for gjeldene utløpsdato

 • 26.10.22 Kasse - Forbedret sjekk av om database kjører ved oppstart

 • 25.10.22 Kasse - Oppdatert kundedialog med informasjon fra kortterminaler

 • 24.10.22 Kasse - Lagt til støtte for at bonskriver kan fungere med lokal tilkobling samtidig som skriver er satt opp via nettverk

 • 20.10.22 Regnskap - Utvidelse for mer data i feillogg i regnskapsintegrasjon

 • 20.10.22 Kasse - I selvbetjent kasse er størrelsen for knapp for print av kvittering økt

 • 20.10.22 Faktura - Endret config til at EHF leveres som standard i fakturamodulen

 • 20.10.22 Kasse - Lagt til tellehjelp vedopptelling og lagring av kassebeholdning

 • 18.10.22 Kasse - Endringer i fellesoppgjør med visning av total veksel

 • 17.10.22 Kasse - Forbedret tidsstyring av backup

 • 14.10.22 Faktura - Rettet feil i EHF ver. 3

 • 14.10.22 Kasse - For Nets-terminaler er det lagt til mulighet for lasting av kortdata fra kasse.

 • 14.10.22 Kasse - Forbedret lytting i lisenssystemet

 • 12.10.22 Kasse - Etter valg av kunde vises nå kundenummer i dialog

 • 13.10.22 Kasse - Oppdatert tjeneste for innstilling av tid

 • 12.10.22 Kasse - Rettet problem med at kasseprogrammet kan starte to ganger

 • 12.10.22 Kasse - Etter valg av kunde vises nå kundenummer i dialog

 • 10.10.22 API - Utvidelse av API for flere nye endepunkt

 • 20.09.22 Kasse - Lagt til print'n go fra Nets

 • 19.09.22 API - Utvidelse av API for inkludering av ekstravarer og følgevarer.

 • 13.09.22 Kasse - Configvalg for å endre starttekst i 2-linjers kundedisplay

 • 13.09.22 Kasse - I kundedialog på kasse er det lagt til mulighet for å søje etter adresse og orgnummer.

 • 11.09.22 Kasse - Oppdatert felt for kontantuttak for Nets-terminaler

 • 06.09.22 Kasse - Config for å tvinge valg av bord ved parkering av ordre

 • 05.09.22 Kasse - Knappevalg i kasse kan nå peke til nettsider

 • 05.09.22 Kasse - Lagt til mulighet for forhåndskvittering i Verifone Restaurantløsning

 • 05.09.22 Kasse - Lagt til varsel om at automatisk Z-rapport ikke er kjørt

 • 29.08.22 Kasse - Rettet feil i fellesoppgjør på kasse med flere firma

 • 25.08.22 API - Utvidelse av API for mer informasjon til kjøkkenprint

 • 18.08.22 Kasse - Lagt til mulighet for at handlekurv skal kunne vise beløp med og uten mva.

 • 16.08.22 Kasse - Forbedret tipshåndterning i fellesoppgjør

 • 15.08.22 Kasse - Mulighet for å gå tilbake til startbilde etter en endt handel.

 • 15.08.22 Kasse - Verifone Restaurantløsning er nå tilgjengelig med Frontline Systems.

 • 14.08.22 Kasse - Søtte for deltbetaling av parkerte handler.

 • 20.06.22 Kasse - Configvalg for å samle like varer på kvittering

 • 17.06.22 Kasse - Lagt til støtte for gruppering av kjøkkenskrivere

 • 15.06.22 Regnskap - Lagt inn sjekk på antall siffer i kontonummer på kontoplan.

 • 13.06.22 F-Order - Flere mindre forbedringer i visninger og egendefinerte tekser.

 • 13.06.22 F-Order - Ved listevisning av varer er det lagt til "vis mer" for beskrivelse av varene.

 • 10.06.22 Kasse - Lagt til config for å endre tekst på standard knapper, feks. to språk.

 • 09.06.22 WEB - Lagt til flere format for etiketter

 • 08.06.22 WEB - Forbedringer lagt til for varemottak

 • 08.06.22 Kasse - Forbedringer for Multiterminal

 • 07.06.22 Kasse - Forenklet søkefunksjon

 • 07.06.22 WEB - Endring slik at ikke bord kan ha samme navn.

 • 03.06.22 Kasse - Lagt til config for visning av totalsum for parkerte handler og sum pr bord i bordoversikt.

 • 31.05.22 F-Order - Lagt til innstilling for å vise/redigere innloggingsalternativer

 • 30.05.22 Kasse - For bedret informasjon i fellesoppgjør

 • 16.05.22 WEB - Lagt til ny rapport som viser totalt salg med detaljer på varenivå for alle kunder i en valgt kundegruppe.

 • 13.05.22 F-Order - Laget til mulighet for fargevalg på pop-up-vinduer.

 • 10.05.22 API - Utvidet API med flere funksjoner mot Webshops.

 • 04.05.22 Kasse - Lagt til støtte for integrasjon med Nets Cloud kortterminaler.

 • 03.05.22 Kasse - Lagt til løsning for tips på faktura.

 • 29.03.22 Kasse - Forbedret integrasjon mot fTicket.

 • 28.04.22 Regnskap - Oppdatert integrasjonen for 24sevenOffice med ordregrunnlag.

 • 27.04.22 Kasse/WEB - Ny forenklet stemplingsløsning fra kassen med rapport på nett.

 • 06.04.22 Kasse - Støtte for å bruke flere samtidige integrerte kortterminaler fra Verifone.

 • 24.03.22 WEB - Lagt til mulighet for å lage favorittrapport for tagger.

 • 24.03.22 WEB - Lagt til mulighet for å settes tagger på varer og varegrupper

 • 14.03.22 Kasse - Ny forbedret oppgjørsrutine.

 • 11.03.22 WEB - Etikettprinting - Lagt til mal for utskrift eks mva.

 • 09.03.22 F-Order - Lagt til mulighet for rabattkode

 • 08.03.22 API - Lagt til valgmuliget for å skille hvilke varer som skal være tilgjengelig i API.

 • 08.03.22 Kasse - Flere mindre forbedringer i nytt dagsoppgjør.

 • 08.03.22 Kasse - Oppdatert bibliotek til nyeste versjon for Verifone kortterminaler.

 • 07.03.22 Kasse - Endret beskrivelser i dagsoppgjør for å forenkle bruk.

 • 03.03.22 Kasse/WEB - Lagt til ny rabattløsing for trinnrabatt. Rabatt vil kunne variere trinnvis etter forskjellig mengde som kjøpes.

 • 16.02.22 Regnskap - Lagt til generell mulighet for sende regnskapsrapporter til mail eller SFTP på definerte intervaller (forhandlerconfig).

 • 15.02.22 F-Order - Endret mulighet på leveringstid til "Så raskt som mulig" i tillegg til tid i minutter.

 • 14.02.22 WEB - Forbedring av rapport varegruppetype/artikkelgruppe. Kan brukes som rapportering av alkohol.

 • 31.01.22 WEB - Lagt til rapport for fellesoppgjør

 • 26.01.22 F-Order - Forbedret sikkerhet.

 • 15.01.22 WEB - Lagt til operatørrapport ved parkering på bord.

 • 15.01.22 Kasse/WEB - Mindre feilrettinger.

 • 14.01.22 Kasse - Lagt til flere oppdateringer for Kiosk-modus med blandt annet registrering takeaway og enkel registrering av besøk i kantine.

 • 13.01.22 Kasse - Oppdatert funksjon for "sett på bord" med backupløsning ved nedetid.

 • 05.01.22 WEB - Lagt til støtte for Svea Factoring.

 • 05.01.22 WEB - Lagt til støtte for DNB Factoring.

 • 04.01.22 Kasse - Lagt til støtte for P75 JPOS skriver.

 • 10.12.21 Kasse - Lagt til støtte for Citizen mobile POS skriver.

 • 02.12.21 Kasse - Lagt til configvalg for å påtvinge blindt oppgjør.

 • 02.12.21 Kasse - Lagt til configvalg for å påtvinge innkastnummer i oppgjør.

 • 02.12.21 Kiosk - Lagt til mulighet for takeaway fra selvbetjent kiosk.

 • 30.11.21 Kasse/WEB - Lagt til mulighet for fellesoppgjør av flere kassapunkt.

 • 29.11.21 F-Order - BUG - Rettet feil i Vipps Loggin.

 • 18.11.21 WEB - Inkludert kontant bankinskudd med innkastnummer på PDF av Z-rapport.

 • 02.11.21 Kasse/WEB - Lagt til sum for kontante uttak fra betalingsterminal i statistikk på web og rettet visning i dagsoppgjør.

 • 02.11.21 Kasse - Publisert update 85 for kasse om blandt annet inkluderer bordparkering via LAN.

 • 02.11.21 Kasse - Lagt til støtte for kassaskuff for Capture PA-A310.

 • 28.10.21 Kasse/WEB - Betalingsmiddelet "upostert bank"  kan nå endres i config til ønsket navn.

 • 25.10.21 WEB - Vareimport fra CSV støtter nå flere prisnivå.

 • 14.10.21 Kasse/WEB - Lansert støtte for flere prisnivå. Løsningen inneholder også mengdevariasjon i nivåene

 • 14.10.21 F-Order - Endret brukeropplevelse etter innlogging. Dersom varer i handlekurv gå rett til checkout.

 • 14.10.21 F-Order - Lagt til mulighet for å gjøre at innlogging som bedrift er standard, samt mulighet for å deaktivere bedriftsinnlogging.

 • 12.10.21 Kasse - Lagt til støtte for mørkere skjerm på kasser som bruker kundeskjerm. 

 • 04.10.21 F-Order - Ny config for å vise totalpris på kjøkkenbong.

 • 22.09.21 F-Order - Støtter nå Vipps logg-inn

 • 14.09.21 Kiosk - Lagt til configvalg for å endre utseende, takeaway og kunde betaling

 • 08.09.21 Kasse - Lagt til støtte for systeminformasjon

 • 01.09.21 F-Order - Lagt til støtte for utenlandske mobilnummer.

 • 30.08.21 F-Order - Forenklet påloggingsmuligheten i forhandlercondig.

 • 30.08.21 SMS - Optimalisert dataspørringen på SMS-Gateway.

 • 27.08.21 WEB - Rettet opp feil ved søk på kundekortnummer med ÆØÅ.

 • 26.08.21 F-Order - Knapp for "Ekstra tilbehør/ingredienser" skjules hvis hovedvaren ikke er satt opp med ekstravarer.

 • 23.08.21 F-Order - Rettet feil der handlekurv ikke tømmes etter endring i betalingsløsning.

 • 20.08.21 WEB - Optimalisert lasting av fakturamodul.

 • 20.08.21 WEB - Regnskapsintegrasjonen er oppdatert med to nye kontoer. Varekost og varelager. Ved overføring til regnskap kan dette inkluderes.

 • 19.08.21 F-Order - Dersom en kategori ikke inneholder varer vises nå ikke kategorien. Dette gjelder også når innlogget kunde kun har tilgang til et utvalg av varene.

 • 17.08.21 F-Order - På mobil, bedre visning av bordnummer hvis bordnummeret er langt (flere enn 4 tegn).

 • 13.08.21 WEB - Differanser som oppstår ved avrunding i regnskapsintegrasjon på tredje desimal føres nå mot konto for øresavrunding.

 • 13.08.21 WEB - Samlet posteringer for MVA til en linje pr konto i regnskapsintegrasjon.

 • 11.08.21 F-Order - Oppdatert tekst for admin dersom endringer gjøres mens økten har logget ut på tid.

 • 10.08.21 API - Støtte for deaktiverte kunder i Frontline kundesøk.

 • 10.08.21 F-Order - Lagt til støtte for direkte innlogging til F-Order admin fra frontlinesystems.no.

 • 09.08.21 F-Order - Diverse designforbedringer.

 • 13.07.21 F-Order - Fjernet mulighet for å velge bordnummer i de tilfellene bordnummer er valgt gjennom QR-kode.

 • 08.07.21 F-Order - Lagt til mulighet for admin å redigere tekst ved checkout.

 • 23.06.21 F-Order - Bug - Utbedret mindre feil.

 • 23.06.21 Web - Opplading av kundekort er nå tilgjengelig med Nets Easy.

 • 22.06.21 F-Order - Forbedret kundemelding når admin har stengt butikk.

 • 18.06.21 Kasse - Knapper i touch-oppsettet støtter link til andre sider eller varegrupper.

 • 18.06.21 F-Order - Standard kvitteringsskriver i Frontline kan nå endres til en annen ønsket skriver som er tilgjengelig i Windows.

 • 18.06.21 Kasse - Lagt til utvidet logging i kasse for enklere å avdekke handlingsmønster i forbindelse med feilsøk.

 • 17.06.21 F-Order - Lagt til støtte for å vise allergener på ekstravarer/tilbehør.

 • 17.06.21 F-Order - Lagt til støtte for at butikk selv kan legge inn egen tekst på ordrebekreftelsen.

 • 15.06.21 Web - Endret beskrivelse ved feilmelding ved for langt avsendersnavn ved utsendelse av tekstmelding.

 • 15.06.21 Web - Lagt til visning i varetellingsliste for varegruppe/leverandør og lagerverdi.

 • 14.06.21 F-Order - Lagt til støtte for følge vare. Dvs en vare som følger valgt vare fra som satt opp i vareoppsettet.

 • 10.06.21 Kasse - Lagt til støtte for påfylling av gavekort og retur til Verifone VIM kortterminaler.

 • 10.06.21 Kasse - Lagt til støtte for IP-integrasjon av Nets korterminaler.

 • 07.06.21 F-Order - Rettet bug der handlekurven ikke står fast når man scroller. Gjaldt ved ny kategorimeny.

 • 03.06.21 F-Order - Lagt til knapp for les/se mer hvis varen har mer informasjon enn hva som er plass i varektekstboksen.

 • 02.06.21 F-Order - Bug - Rettet funksjon der vareren er satt opp uten lagerfunksjon og F-Order var konfigurert med "ta hensyn til varelager". Dette fungerte ikke sammen.

 • 01.06.21 F-Order - Forbedret visning av valgt betalingsmiddel. Noen kunder har rapportert at dette kunne være vanskelig å forstå.

 • 31.05.21 Kasse - Endring av produksjonsbong. Inneholder nå tidspunkt for bestilling og tidspunkt for levering.

 • 28.05.21 Web - Lagt til beskrivende felt ved opplasting av bilde. Gjelder beskrivelse av størrelsesforhold og alkohollovgivning.

 • 27.05.21 Kasse - Forbedring av følgevare og endringer i kassabilet i forhold til redigering av antall.

 • 27.05.21 Kasse - Ved produksjonsbong og antallet pr produkt er større en 1 er visningen nå endret til f.eks. " x 3".

 • 26.05.21 F-Order - Lagt til mulighet for å angi tilgjengelige tidspunkt for kjøp av vare og kategori.

 • 26.05.21 F-Order - Endret visuell visning i admin for bedre brukeropplevelse.

 • 20.05.21 F-Order - Justert vindu for aksept av Cookies på mobil.

 • 20.05.21 Nedetid - Undersøkt hendelse 16. mai. Funnet rotårsak. Løst.

 • 20.05.21 Web - Utbedret døgnlinje med tilpassning til regnskap. Dersom døgnet er forkjøvet med start kl 04, vil Z-rapport vise tall fra forskøvet døgn.

 • 19.05.21 Web - Forenklet registrering av vare for varer med farge og størrelse.

 • 18.05.21 Web - Fjernet automatikk med at brukere får kundekonto.

 • 18.05.21 Web - Utbedret saldorapport for gavekort med dato.

 • 07.05.21 Kasse - Lagt til logikk for å varsle om kjøkkenskriver ikke fungerer eller har kø. Kjøkkenbong skrives i disse tilfellene ut på lokal printer.

 • 06.05.21 Web - Varetelling kan nå eksporteres til CSV-format.

 • 06.05.21 Kasse - Fiks som gir brukere tilgang til etikettprinting på kassepunkt.

 • 06.05.21 Web - I CSV-import av varer støttes resept/menyoppsett.

 • 03.05.21 Web/F-Order - Utbedret logikk for varetrekk ved meny og strukturvare.

 • 03.05.21 Kasse - Rettet feil med tekstforsyvning for enkelte skrivere i kasseversjon 83.

 • 30.04.21 F-Order - Lagt til flere configmuligheter. 

 • 30.04.21 Web - Lagt til begrensning i størrelse på bilder på varer.

 • 30.04.21 Kasse - Utbedret visning på ekstern kunderskjerm for kassetype Swordfish.

 • 30.04.21 F-Order - Endret valgfunksjon for å velge varer som skal være tilgjengelig i F-Order. Endret fra drop-down til søkefunksjon.

 • 29.04.21 Web - Lagt til utskriftfunksjon for varetellingsskjema.

 • 29.04.21 Web - Laget forbedret varetellingsrapport.

 • 29.04.21 Bug Faktura - Justert datointervall for rapport.

 • 26.04.21 F-Order - Rettet feil ved at deaktiverte varer i Frontline kasse var synlig i F-Order.

 • 26.04.21 Web - Forhandler - Designforbedringer.

 • 26.04.21 Web - Rettet ÆØÅ- feil i eksport av kundeliste.

 • 23.04.21 F-Order - Lagt til config for å slå av valg av leveringstidspunkt i kasse og fjerne mulighet for å fjerne tekst "ordren hentes hos". 

 • 23.04.21 Web - Lagt til mulighet for å generere PDF-rapport av varemottak ved lageroverføringer mellom lager.

 • 21.04.21 F-Order - Rettet feil i handlekurv ved bruk av ekstravarer.

 • 21.04.21 F-Order - Lagt til flere alternative designmaler i oppsettet.

 • 16.04.21 Kasse/Web - Støtte for kundereskontro på dynamiske betalingsmidler.

 • 13.04.21 Web - Sikkerhetsforbedring

 • 13.04.21 F-Order - Lagt til alternativ visning for ekstravarer.

 • 09.04.21 F-Order - Rettet feil der deaktiverte kunder kunne logge seg på.

 • 09.04.21 Kasse - Satt sperre for annullering av handel der gavekort ble kjøpt/brukt.

 • 09.04.21 Web - Endringer i vareskjema som retter feil ved lagring ved endring i ekstravarer.

 • 09.04.21 WeOrder - Støtter nå splitt i to betalingsmidler for regnskapintegrasjon.

 • 08.04.21 ForhandlerWeb - Utført endringer i utseende for config av konto.

 • 06.04.21 Web - Endring som gir bedre oversikt over mellomlagrende varer i varebestilling og varetelling.

 • 30.03.21 F-Order - Generering av QR-kode for direkte innlogging med mulighet for forhåndsvalg av serveringssted og bord.

 • 29.03.21 Kasse - Lagt ut ny oppdatering versjon 83.

  • Versjonen har vært i test hos ca 25 kunder i 2 uker.

  • Oppdateringer og forbedringer på backend/web har blitt lagt ut fortløpende, så dette gjelder for kassen.

  • Støtte for flere simultane handlekurver i kassen, brukes i første omgang til lagring av handler som kommer fra Weorder.

  • Integrasjon mot Weorder

  • Støtte for kasseskuff koblet til AP3-printer

  • Støtte for kasseskuff koblet til Micropos

  • Støtte for integrasjon mot Partner RP330, printer og kasseskuff. (JavaPOS)

  • Støtte for integrasjon mot Epson tm-m30, printer og kasseskuff. (JavaPOS)

  • Støtte for integrasjon mot Epson intelligentprintere via API, printer og kasseskuff.

  • F-Order: Print av kjøkkenbong og prod.ordre-liste på kassen viser nå valgt bord, hvis bord er valgt i checkout på F-Order

  • Større pris på etiketter printet fra kasse

  • Ny config som gjør det mulig å splitte kjøkkenbong fra F-Order til de kjøkkenskriverene varene er satt opp med i Frontline.

  • Print & Go på VIM, har vært klart tidligere, men blir nå tilgjengelig for alle.

  • Utløpsdato for kjøpte gavekort blir nå printet på kvittering.

  • Forbedret utseende på diverse login-paneler, med knapp for å gå tilbake hvis man trykket på "Admin" ved et uhell.

  • Forbedret skjerm nr 2, kundeskjerm.

  • Støtte for Swordfish kundedisplay. Dette ble en generell fiks for alle kundedisplay.

 • 25.03.21 F-Order - Lagt til støtte for Nets Easy.

 • 19.03.21 F-Order - Lagt til mulighet for 2-lags meny.

 • 18.03.21 Web - Utbedret søk i forhandlermodul.

 • 18.03.21 Web - Lagt til flere funksjoner i rapport for Excel.

 • 17.03.21 F-Order - Laget samleutskrift for produksjon av varer i valgt periode.

 • 17.03.21 Kasse - Fikset feil som oppsto i Z-rapport ved kjøp av gavekort med faktura.

 • 10.03.21 F-Order - Lagt til støtte for kundegrupperabatt.

 • 08.03.21 Kasse/Web/F-Order - Utbedret mindre feil.

 • 03.03.21 Kasse - Forbedret oppgjørsskjema for utskrift på A4-printer.

 • 03.03.21 F-Order - Lagt til configvalg som hindrer kunde å registrere seg dersom de logger inn med QR-kode.

 • 03.03.21 F-Order - Lagt til mulighet for å hoppe over betaling dersom varerkurven inneholder varer uten kostnad.

 • 25.02.21 Lagt til funksjon for forenklet oppdatering av kundesaldo på web.

 • 25.02.21 API - Lagt til flere funksjoner og oppdatert dokumentasjon.

 • 25.02.21 Web - I tilbudsmodul lagt til mulighet for å se og aktivere deaktiverte tilbud.

 • 24.02.21 F-Order - På varer med ekstravarer/endre ingredienser er det nå lagt inn sortering på ekstravarene etter varegruppe.

 • 23.02.21 Lagt til støtte for base64-kodede binærvedlegg i API.

 • 17.02.21 Bug. F-Order. Periodisk feil ved innlogging med PIN-kode. Rettet.

 • 17.02.21 F-Order - Lagt til mulighet for redigering av kundeside gjennom verktøy.

 • 15.02.21 Web -Utbedret statisikk for kjeder og lagerverdi.

 • 15.02.21 Web -Vareimport. Lagt til mulighet for å merke varer som "ikke lagerstyrt" i CSV-importskjema.

 • 15.02.21 Faktura - Oppdatert utgående format for EHF.

 • 11.02.21 Kasse - Lager forbedringer for skjerm 2, alternativ til kundedisplay, med visning av rabatt, forhandlerinfo, justert størrelse på skrift, justert rekkefølge på varevisning mm.

 • 10.02.21 Kasse - Korrigert innstillinger for kundedisplay. Støtter nå kundedisplay for Capture Swordfish.

 • 05.02.21 F-Order - Justert utskrift av produksjonsbong for F-Order for å støtte lange kommentarerer på bestilling.

 • 04.02.21 Bug. Rettet fakturaoversikt der faktura-link kunne mangle innhold.

 • 04.02.21 Bug. Fikset funksjon rundt configvalget "min profil", justert boks for godkjenning av cookie og personvern for mobilversjon, begge for F-Order.

 • 04.02.21 Kasse - Lagt til støtte for kassaskuffer fra Partner direkte fra kassapunkt.

 • 04.02.21 Kasse - Lagt til støtte for industrivekt Dini Argeo DGT100BC-vekt for Miljøtorg.

 • 02.02.21 Kasse - Lagt til støtte for flere maskinvarealternativ og lagt opp ny installasjonsfil.

 • 29.01.21 Kasse - Justert kvitteringstekst for gavekort. Lagt til utløpsdato.

 • 28.01.21 Kasse - Lagt til støtte for Epson TM-M30 med JavaPOS.

 • 28.01.21 Web - Lagt til mulighet for å endre eget firmanavn ved varebestilling fra leverandør på web.

 • 28.01.21 Regnskap - Oppdatert feilstatuser for regnskapsintegrasjon mot Visma eAccounting.

 • 27.01.21 Config-mulighet for F-Order. Lagt til mulighet for låsing av størrelse på bilder, info og pris.

 • 27.01.21 Lagt til mulighet for å endre tekst i F-Order på "ordren din hentes hos" og "endre ingredienser".

 • 25.01.21 Utviklet funksjon for å autopåfylle kundekort på valgt intervall.

 • 25.01.21 Lagt til kontinuerlig visning av resterende saldo av kundekort under handel.

 • 22.01.21 F-Order - Lagt til link til kundens F-Order fra configsiden

 • 22.01.21 F-Order - Lansert kobling mellom F-Order og definerte produksjonsskrivere.

 • 21.01.21 Faktura - Lagt til config for å vise produksjonstidspunkt fra ordre i F-Order til fakturamodul.

 • 21.01.21 Bug. Det er nå ikke mulighet for å selge samme gavekortnummer i samme handel.

 • 20.01.21 Kasse - Tatt bort mulighet for varetelling og varemottak fra kasse. Dette gjøres nå kun på web.

 • 20.01.21 Kasse - Lagt til støtte for ny kassaskuff på vår kasse "MicroPOS".

 • 20.01.21 Web - Lagt til mulighet for utskrift av etiketter fra web - liggende 3x8.

 • 19.01.21 Bug. Miljøtorg. Korrigert feil der systemet i visse tilfeller ikke krever minstepris.

 • 19.01.21 Bug. Ved varemottak får man ikke suksessbeskjed. Utbedret.

 • 19.01.21 Kasse - Utvidet mulige Com-porter for tilkoblet utstyr til 100.

 • 18.01.21 Web/Kasse - Lansert integrasjon mot WeOrder

 • 14.01.21 Web - Utbedret tilbakemelding ved feil i overøfring til Visma eAccounting.

 • 13.01.21 Utbedret Miljøtorg ved at det i enkelte tilfeller viste data fra vekt varierende tall.

 • 12.01.21 Forbedret varemottaksrapport

 • 12.01.21 Web - Lagt til mulighet for import av kundesaldo fra Excel.

 • 08.01.21 F-Order - Endret verifiseringskode for ikke å være casesensitiv.

 • 08.01.21 F-Order - Utbedret funksjon i config for drag and drop.

 • 07.01.21 Endret størrelse for visning av pris på utskrift av hylleetiketter.

 • 06.01.21 Utbedret synkronisering av kredittgrense mellom kasse og fakturamodul.

 • 23.12.20 Web - Lagt til støtte for å sette tipskonto til å være en kundereskontro.

 • 17.11.20 Web - Utbedret varetelling fra håndscanner.

bottom of page